winnaar 1980
grote Maaskantprijs
Aktiegroep Het Oude Westen


Cover van de buurtkrant, maart 1980 bron: Aktiegroep Het Oude Westen
Buurtkrant, maart 1980 bron: Aktiegroep Het Oude Westen
Cover van de buurtkrant, maart 1980 bron: Aktiegroep Het Oude WestenTien wijken vernieuwen: Stadsvernieuwing in tien Rotterdamse wijken

Auteur: Maarten Lubbers

juryleden

Hedy d'Ancona

Ruud Brouwers

Theo Quené

Wim Quist

Adriaan Reinink

reader

Maarten Lubbers  1980-aktiegroep-het-oude-westen-juryrapport.pdf

website
http://www.aktiegroepoudewesten.nl“Aanstichter en symbool van het stadsvernieuwingsproces in Rotterdam”

De jury kiest voor het actuele maatschappelijke probleem van de stadsvernieuwing en richt zich op activiteiten op het gebied van bouwen en wonen die primair in beeld komen. 'Velen zijn in dit proces werkzaam: vrijwillig of beroepshalve, uit roeping of uit plicht, met hartstocht of bedachtzaam, als waterdrager of als strateeg. Stadsvernieuwing vergt overtuiging, inzet, volharding, discipline en vindingrijkheid.' Ze heeft belangrijke gevolgen voor de stedenbouwkundige en architectonische ontwikkeling van Rotterdam. De geschiedenis van de stadsvernieuwing tot op de dag van vandaag overziende, acht de jury deze kwaliteiten met name aanwezig in de Actiegroep Het Oude Westen.

Ondanks een kritische houding jegens behaalde resultaten, vindt men met name de brede aanpak in Rotterdam zeker een aanbeveling in de vorm van een prijs waard. 'De Rotterdamse stadsvernieuwing is in verschillende opzichten tot op heden niet zonder meer een succesverhaal. Maar er is niettemin sprake van een zekere terreinwinst. Bestuurlijk, stedenbouwkundig, sociaal, architectonisch, organisatorisch en educatief zijn er vorderingen geboekt die elders in Nederland niet gemeld kunnen worden. Het bouwen heeft als een veelomvattend sociaal-cultureel gebeuren inhoud gekregen. Dit laatste is met name het geval wanneer de aandacht wordt toegespitst op het participeren van alle betrokkenen, op het gezamenlijk opereren. Binnen het proces van de stadsvernieuwing in Rotterdam vinden activiteiten plaats als onderzoeken, publiceren en mobiliseren van bewoners. Dit is op te vatten als het bevorderen van een betere en meer intensieve beleving van de gebouwde omgeving.'