winnaar 2019
jonge Maaskantprijs
Donna van Milligen Bielke


Atlas of Spaces, Cultuurgebouw, Leidsche Rijn 2017, Een gebouw als verzameling van publieke ruimtes, in samenwerking met Ard de Vries
De Kunstwerf, Onderkomen voor vier culturele gezelschappen met publiek binnenhof, op het Cibogoterrein Groningen 2017, in samenwerking met Ard de Vries
De Kunstwerf, Onderkomen voor vier culturele gezelschappen met publiek binnenhof, op het Cibogoterrein Groningen 2017, in samenwerking met Ard de Vries
Cabinet of Curiousities, Prix de Rome 2014, plan voor het cureren en versterken van de publieke ruimte van Rotterdam
De Kunstwerf, Onderkomen voor vier culturele gezelschappen met publiek binnenhof, op het Cibogoterrein Groningen 2017, in samenwerking met Ard de Vries
Present Absence, Universiteisgebouw op begijnhof Hasselt 2018, Plan voor transformatie Begijnhof naar publiek park met architectuur faculteit, in samenwerking met Ard de Vries
Cabinet of Curiousities, Prix de Rome 2014, plan voor het cureren en versterken van de publieke ruimte van Rotterdam
De Kunstwerf, Onderkomen voor vier culturele gezelschappen met publiek binnenhof, op het Cibogoterrein Groningen 2017, in samenwerking met Ard de Vries
Vertical, Een Rots in de stad 2016, Biodiverse woontoren op Amsterdam sloterdijk
Reversed boogie woogie, afstudeer project 2012, nieuw voorstel voor de Amsterdamse Stopera
Donna van Milligen Bielke                  copyright: Sanne van Hecke
Atlas of Spaces, Cultuurgebouw, Leidsche Rijn 2017, Een gebouw als verzameling van publieke ruimtes, in samenwerking met Ard de Vries


juryleden

Teun van den Ende
Marijn Schenk
Paul Gerretsen  juryrapport-donna-van-milligen-bielke.pdf

website
http://dvmb.nl/“Haar werk beweegt zich juist op het grensvlak van architectuur en de stad. Met ingenieuze precisie verbindt Van Milligen Bielke bestaande en nieuwe structuren met elkaar. Haar heldere architectonische taal gaat terug tot de essentie zonder nostalgisch te zijn en overtuigt in het creëren van openbaarheid en mogelijkheden tot toe-eigening, wat de jury interpreteert als een inclusieve ontwerpbenadering.”

Het actuele architectonische discours kenmerkt zich door de oriëntatie op het object, architectuur als een volume en de stad als de collectie van deze volumes. De winnaar van de Jonge Maaskantprijs 2019 Donna van Milligen Bielke (1983) kiest voor een andere benadering. Haar werk beweegt zich juist op het grensvlak van architectuur en de stad. Of, in haar eigen woorden, over ‘vormgeven, verbinden en reageren op stedelijke weefsels’.

Met ingenieuze precisie verbindt Van Milligen Bielke bestaande en nieuwe structuren met elkaar. Daarmee laat ze nieuwe stukken stad ontstaan die niet radicaal breken met het bestaande, maar er een laag aan toevoegen. Haar heldere architectonische taal gaat terug tot de essentie zonder nostalgisch te zijn en overtuigt in het creëren van openbaarheid en mogelijkheden tot toe-eigening, wat de jury interpreteert als een inclusieve ontwerpbenadering.

Het overtuigt de jury dat in haar ontwerpen een duidelijke ambitie wordt getoond bij het vormgeven van publieke interieurs, waarmee ze zich plaatst in een klassieke Europese traditie. Hoewel de referentie naar die traditie herkenbaar is, is de toepassing van deze traditie – de Hortus Conclusus, het Forum, het werk van Sebastiano Serlio – weer nadrukkelijk van deze tijd. De jury is ervan overtuigd dat de dialoog die de ontwerpen met de bestaande architectuur en stedenbouw tradities in Nederland aangaat, de Nederlandse traditie verrijkt.

Het kan niet anders dan dat het jaar van Milligen Bielke in Rome na het winnen van de Prix de Rome in 2014, haar verder in contact heeft gebracht met de beroemde kaart die Giambattista Nolli in 1748 van deze stad maakte. De revolutionaire weergave van de stad als samenhangend systeem van openbare en publieke ruimtes inclusief de publieke ruimtes in kerken en openbare gebouwen, is onmiskenbaar herkenbaar in haar werk. Bijvoorbeeld in de winnende inzending voor de Kunstwerf Groningen. Dit ontwerp, gemaakt in samenwerking met Ard de Vries, moet een onderkomen vormen voor vier culturele gezelschappen. Door het programma rondom een gezamenlijke publieke ruimte te organiseren, wordt een binnenhof genereus gedeeld met passanten, die worden uitgenodigd binnen te lopen. Het ontwerp gaat dit jaar in uitvoering, net als een iconisch ontwerp voor een woontoren in de buurt van Amsterdam Sloterdijk.

Met deze werken en de consequente aanpak waarvan ze getuigen, toont Van Milligen Bielke een enorm talent. Met de voordracht van Van Milligen Bielke voor de Maaskantprijs voor jonge architecten wil de jury dat talent bekronen.