winnaar 2003
jonge Maaskantprijs
Johan Anrys, Freek Persyn en Peter Swinnen
51N4E Space Producers


Lamot, Mechelen
Lamot, Mechelen
Lamot, Mechelen
Lamot, Mechelen
Boerderijwoning, Outgaarden
Boerderijwoning, Outgaarden
Freek Persyn, Peter Swinnen en Johan Anrys bron: Serge Anton
Lamot, MechelenRealized/Not Realized/Desired Projects

Auteur 51N4E

Uitgever NAi uitgevers
Isbn 978 90 5662 359 3

juryleden

Jan Bruggemans
Sjoerd Cusveller
Rob Docter  2003-51n4e-juryrapport.pdf

website
www.51n4e.com“Zij maken geen onderscheid tussen high-culture en low-culture, álles is culture.”

Het in Brussel gevestigde groepsbureau 51N4E Space Producers, gestart in 2000 en bestaande uit Johan Anrys, Freek Persyn en Peter Swinnen, onderscheidt zich op bijzondere wijze. Ze zijn resoluut op zoek naar nieuwe invalshoeken, die de architectuur kan bevrijden uit haar door cliché’s verkrampte houding. Ze zoeken naar slimme vormen van meervoudig ruimtegebruik en nieuwe functioneel-ruimtelijke verbanden. Ook hun ideeën en inzichten bundelen ze succesvol tot een geheel dat meer is dan de som der delen. Ze kiezen een anonieme naamgeving voor hun samenwerkingsverband, verwijzend naar de coördinaten van Brussel, hun vestigingsplaats.

51N4E Space Producers stelt zich scherp, kritisch en actief op binnen het veelzijdige domein van de architectuur. Hun attitude is inspirerend, professioneel en consequent. De wijze waarop zij hun werk regelmatig verantwoorden in publikaties en lezingen zien zij als vorm van permanente kwaliteitszorg. Bijzondere waardering heeft de jury ook voor de emancipatie van het banale die uit het werk van 51N4E spreekt. Zij maken geen onderscheid tussen high-culture en low-culture, álles is culture. Het alledaagse, hoe onbeduidend ook, wordt niet zonder meer als gegeven aangenomen, maar vormt voortdurend een onderwerp van kritische beschouwing, analyse en ontwerp. Met de in de huidige conjunctuur toenemende rol van de particuliere sector en steeds verdere terugtreding van de overheid bij ruimtelijke inrichtingsvraagstukken blijkt dat een progressieve en productieve stellingname.

Bewonderenswaardig is dat 51N4E op alle niveaus een hoge kwaliteit weet te realiseren, in weerwil van een weerbarstig architectuurklimaat in België, dat een veel minder stimulerende infrastructuur heeft dan Nederland.