winnaar 1987
jonge Maaskantprijs
Mecanoo


Kruisplein, Rotterdam bron: Bastiaan Ingenhousz
Kruisplein, Rotterdam bron: Bastiaan Ingenhousz
Kruisplein, Rotterdam bron: Bastiaan Ingenhousz
Mecanoo 1987 bron: Pieter Vandermeer
Kruisplein, Rotterdam bron: Bastiaan IngenhouszMacanoo: 25 werken

Auteur Sjoerd Cusveller

Uitgever Uitgeverij 010
Isbn 978 90 6450 067 1

juryleden

Tjerk Dijkstra

Maarten Kloos

Gerard van Zeijl

reader

Paul Draaijer  1987-mecanoo-juryrapport.pdf

website
www.mecanoo.nl“De architectengroep houdt zich in een reeks van projecten nadrukkelijk bezig met de problematiek van de architectuur in de stadsvernieuwings en volkshuisvestingspraktijk.”

Met de Architektengroep Mecanoo (Henk Döll, Erick van Egeraat, Francine Houben, Roelf Steenhuis en Chris de Weijer) wordt een bijzondere inspanning in een specifiek probleemveld bekroond. Want de groep houdt zich, vanaf zijn oprichting bij gelegenheid van de in 1980 uitgeschreven prijsvraag 'Jongerenhuisvesting Kruisplein Rotterdam' die door Mecanoo wordt gewonnen, in een reeks van projecten nadrukkelijk bezig met de problematiek van de architectuur in de stadsvernieuwings en volkshuisvestingspraktijk.

Voor de jury geldt echter vooral het vakmanschap dat binnen een disciplinaire benadering van de architectuur wordt getoond. Mecanoo is zich bewust van de veranderende opgaven op dit gebied. Dit heeft ertoe geleid dat nieuwe wooneisen en met name de flexibiliteit van woningplattegronden uitgangspunt zijn geworden voor de ontwikkeling van een heldere architectuur.

Mecanoo toont overtuigend aan dat in de praktijk van de stadsvernieuwing en volkshuisvesting wel degelijk een kwaliteit is te realiseren. Die bereikt de groep door zorgvuldige behandeling van de ruimtelijke organisatie, de plattegrondontwikkeling waarbij een meervoudige gebruiksmogelijkheid vanzelfsprekend is, en ook door de gevelbehandeling, de inpassing in bestaande bouwstructuur en de ontsluitingstypologie, en door een uitgekiende materiaalkeuze, technische detaillering en kleurstelling. Voorwaarde is en blijft dat de opdracht zo'n allesomvattende projectaanpak mogelijk maakt.

De architectengroep heeft er nooit twijfel over laten bestaan verwantschap te voelen met de sterke traditie van het moderne bouwen in Nederland. Mecanoo is zich er terdege van bewust dat sinds het ontstaan van die traditie de volkshuisvestingsopgave is verschoven van stadsuitbreiding naar stadsvernieuwing. De voortzetting van de traditie komt minder tot uitdrukking in de architectonische vorm dan wel in de 'zakelijke' benadering van de opgave, waarbij de uiteindelijke woonkwaliteit uitgangspunt is. Haast als vanzelfsprekend leidt dit tot helderheid in vorm ook al wordt die hier en daar onderbroken door naar het post-modernisme verwijzende citaten. De steekwoorden waarmee de jury de architectengroep voordraagt zijn: 'overtuigend en krachtig'.