winnaar 1994
grote Maaskantprijs
Riek Bakker


Riek Bakker bron: Bram van Risp
Riek Bakker bron: Bram van RispRuimte voor Verbeelding

Auteur Riek Bakker

Uitgever Uitgeverij 010
Isbn 978 90 6450 222 4

juryleden

Fons Asselbergs

Jan Hoogstad

Sjeng Kremers

Bart Lootsma

Frans Maas

reader

Brigitte Jacobs  1994-riek-bakker-juryrapport.pdf

“Ze heeft bestaande denkkaders doorbroken door nadruk te leggen op de integrale benadering van de disciplines architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur.”

De jury besluit de prijs toe te kennen aan een persoon die in het geheel van het complexe en dynamische proces van de stedelijke vernieuwing een duidelijk doorslaggevende rol heeft gespeeld en speelt, zowel in ideevorming, de kwaliteitsbewaking als in de publiciteit. De belangrijke bijdrage van Riek Bakker op het gebied van de integratie van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur, toegespitst op de vormgeving van de openbare ruimte, is meer dan voldoende reden haar voor te dragen voor de Rotterdam-Maaskantprijs.

De aanpak van Riek Bakker is, na haar benoeming bij de dienst Stadsontwikkeling Rotterdam tot directeur, een schoolvoorbeeld van het zoeken naar een richting, het aangeven van prioriteiten, het vertalen ervan in stedenbouw en tenslotte in architectuur. Met durf werd onder haar leiding een nieuwe visie op de stad ontwikkeld. Het was een periode van grote lijnen om de fragmentatie uit het verleden te bestrijden. Zij stimuleerde een intensieve samenwerking tussen ontwerpers van de dienst en analyseerde politieke programma's van het college van B en W. Ongewenste ontwikkelingen werden geblokkeerd.

Zij bezit het unieke vermogen om te kunnen communiceren met zowel de politiek, de beleggers, als met het grote publiek en zij weet niet alleen wanneer zij moet communiceren, maar ook wanneer zij niet moet communiceren. De wijze waarop ze bij bewoners de nieuwe ontwikkelingen voor de Kop van Zuid aan de man bracht in kleine groepjes opdat er nieuwsgierigheid, intensieve interesse en mond tot oor-reclame ontstond, was baanbrekend voor het effenen van het pad bij dit plan

Kortom: ze heeft bestaande denkkaders doorbroken door nadruk te leggen op de integrale benadering van de disciplines architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Ze blies niet alleen de dienst en zijn medewerkers nieuw leven in, maar stond ook aan de wieg van een grootschalige visie en grootschalige nieuwbouwplannen.