winnaar 1978
grote Maaskantprijs
Ruud Brouwers namens Stichting Wonen
Tijdschrift 'Wonen TA/BK'


Cover wonen TA/BK, 1977
Cover wonen TA/BK, 1977


juryleden

G. van der Flier

Jean Leering

Cry Stellweg

Geert Bekaert

Max van den Berg

reader

I. Roding  1978-ruud-brouwers-namens-stichting-wonen-juryrapport.pdf

“Deze stichting heeft grote invloed uitgeoefend op de landelijke discussie, het initiëren van en het ruimte bieden aan het denken over de gebouwde omgeving.”

De jury heeft gezocht naar een kandidaat die zoveel mogelijk aan de gestelde criteria tegelijk voldoet. Dit streven leidde uiteindelijk tot het door ons unaniem genomen besluit te adviseren de prijs toe te kennen aan de Stichting Wonen en haar uitgave, het tijdschrift Wonen TA/BK. Naar onze overtuiging heeft deze stichting grote invloed uitgeoefend op de landelijke discussie, het initiëren van en het ruimte bieden aan het denken over de gebouwde omgeving.

De Stichting Wonen verwezenlijkt haar ideeën door middel van vier activiteiten: het bijeenbrengen van documentatie die voor iedereen toegankelijk is; de uitgave van Wonen TA/ BK; het organiseren en houden van tentoonstellingen; en het opzetten van gerichte projecten.

De Stichting streeft naar de ontwikkeling van een algemeen inzicht op het gebied van architectuur, stedenbouw, beeldende kunst, landschapsarchitectuur en ruimtelijke ordening, op theoretisch en praktisch niveau. De waardering van de jury ging uit naar de kwaliteit, de profilering en de verscheidenheid van de activiteiten. Met name de stimulerende en tegelijkertijd samenbindende functie van Ruud Brouwers in de geschiedenis van zowel de Stichting Wonen als het tijdschrift Wonen TAIBK vindt men zeer belangrijk. 'Daarbij is ook gebleken dat de opmerkelijke continuïteit voor een belangrijk deel is toe te schrijven aan de wijze waarop deze coördinator de uitoefening van zijn taak beleeft.'