winnaar 1998
grote Maaskantprijs
STYLOS
Delfts Studentengenootschap


photos/logo.png
Stylos in het Stadhuis van Rotterdam
photos/logo.png14 keurige verhalen: een onderzoek naar beeld & taal

Auteur Stylos

Uitgever D.B.S.G. Stylos, Faculteit der Bouwkunde, TU-Delft

juryleden

Cees de Boo

Kristen Feireiss

Maurits de Hoog

Frits van Voorden

Roel de Wit

reader

Brigitte de Maar  1998-stylos-juryrapport.pdf

website
www.stylos.nl“STYLOS stimuleert en vernieuwt stelselmatig de discussie en meningsvorming over architectuur en stedenbouw. Dit gebeurt met grote persoonlijke betrokkenheid opeen bijzondere, spontane en vooral zeer professionele wijze.”

Het programma van STYLOS is vernieuwend en bestrijkt een groot spectrum. Het wordt gekenmerkt door inventiviteit en innovatie. Uit de keuze van de onderwerpen van programma-onderdelen toont STYLOS aan de ontwikkelingen van de avant-garde in het vakgebied kritisch en creatief te volgen en daar ook deel van uit te maken. De kiem van de initiatieven ligt binnen de organisatie zelf. De uitstraling overstijgt die van de universiteit en daardoor is STYLOS meer dan een 'gewone studievereniging'. Ondanks de jaarlijkse wisselingen van de wacht, is de kwaliteit van de programma's door de jaren heen op onveranderd hoog niveau gebleven.Ooit begon Studievereniging STYLOS in 1947 aan de Technische Hogeschool Delft om'vak-, studie- en studentenbelangen van bouwkundestudenten op materieel en ideëel vlak te behartigen.' Het groeide uit tot het organiseren van lezingen, tentoonstellingen, excursies en workshops en tot het uitgeven van publicaties ter verbreding van de interesse en ontwikkeling van de studenten.

STYLOS stimuleert en vernieuwt stelselmatig de discussie en meningsvorming over architectuur en stedenbouw. Dit gebeurt met grote persoonlijke betrokkenheid opeen bijzondere, spontane en vooral zeer professionele wijze.'Belangrijk daarbij is dat niet alleen studenten worden bereikt, maar de hele vakgemeenschap in Nederland en daarbuiten. Het enthousiasme van STYLOS dient gesteund en beloond te worden.'