winnaar 2016
grote Maaskantprijs
Tracy Metz


PHOTO Yukikho
PHOTO Bibi Veth
Zoet&Zout 2012
Huis in Frankrijk 2010
PRET! 2002
Nieuwe natuur 1998
Snelweg 1996
PHOTO Yukikhojuryleden

JaapJan Berg
Frits van Dongen
Jannemarie de Jonge
Karin Laglas
Leen Verbeek  essay-vlucht-naar-voren.pdf

website
http://www.tracymetz.nl/“Metz brengt met haar activiteiten bij herhaling relevante en urgente zaken en ontwikkelingen onder de aandacht van zowel een breed als vakinhoudelijk publiek.”

Journalist, auteur en presentator Tracy Metz is winnaar van de Grote Maaskantprijs 2016. Tracy Metz krijgt de prijs vanwege de vele publicaties, activiteiten en initiatieven die zij sinds 1980 heeft ontplooid.
Metz brengt met haar activiteiten bij herhaling relevante en urgente zaken en ontwikkelingen onder de aandacht van zowel een breed als vakinhoudelijk publiek. Daarbij zoekt en vindt zij raakvlakken tussen verschillende disciplines en onderwerpen. Toegankelijkheid is bij veel van de door Metz ondernomen projecten vanzelfsprekend.

Deze bijzondere kwaliteit als boodschapper en vertaler van gedachtegoed op meerdere niveaus en podia spreekt de jury bijzonder aan. Temeer omdat het vakgebied gebaat is bij goede analyses en zichtbaarheid van de waarde en kracht van ontwerp en het gedachtegoed van ontwerpers. De jury prijst haar kunde om nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en de toegevoegde waarde en kwaliteit van ontwerp en ontwerpers van de gebouwde en natuurlijke omgeving duidelijk te maken aan een groot publiek.


Multimediaproject en essay ter gelegenheid van de Rotterdam Maaskantprijs 2016

Voor deze bijzondere gelegenheid ontwikkelde Metz het multimediaproject ‘Tracy in Nederland’ in samenwerking met tekenaar Jan Rothuizen, multimediaproducent Submarine, podcastmakers De Kostgangers en vele meedenkers uit én buiten de stad. Tracy neemt de kijker mee op reis door Nederland. Vliegend over het land met Google Earth luister je naar audiotours met interviews met o.a. Arnold Reijndorp (winnaar Maaskantprijs 2012), Henk Ovink (speciaal watergezant) en Hans Mommaas (directeur Planbureau voor de Leefomgeving). Typografische elementen van Jan Rothuizen gaan hierbij een bijzondere relatie aan met de gebouwde omgeving. Ook is op de website een etalage te vinden met een bloemlezing van kernstukken uit Metz’ oeuvre.

Het project ‘Tracy in Nederland’ is tijdens de prijsuitreiking gelanceerd op de website www.tracyinnederland.nl.

Onderdeel van het project is het essay ‘Vlucht naar Voren’ waarin Tracy Metz terug- en vooruitblikt op ontwikkelingen in de stad.