top of page
Grote Maaskantprijs
2012

Winnaar

Arnold Reijndorp

Arnold Reijndorp

“Het werk van Reijndorp is van toenemende betekenis. Niet alleen omdat hij soepel beweegt op het snijvlak van stedenbouw, ontwerp en bestuur – een brug tussen deze invalshoeken slaat – maar vooral omdat hij het gebruik van de stad als leidend principe in het oog houdt.”

Juryleden 2012

Maarten van Poelgeest
Isaac Kalisvaart
Martien de Vletter
Yttje Feddes
Koos Bosma

Download the jury report (NL)

Download the jury report (EN)

De voordracht van Arnold Reijndorp berust op zijn langdurige betrokkenheid bij en eigenzinnige fascinatie voor de sociaal-maatschappelijke aspecten van de gebouwde omgeving. De jury roemt hem als bruggenbouwer tussen gebruikers, ontwerpers en bestuurders. “Het gaat om de relevantie van zijn alledaagse observaties én het gaat om zijn gave om die relevantie doeltreffend over te brengen. Hij heeft het talent om zijn sociologische inzichten aan de bestuurslaag over te brengen. Daarbij schakelt hij met even groot gemak zijn sociologische blik op zowel het landelijk als het stedelijk gebied.”


Met de voordracht vestigt de jury de aandacht op de transformatie van oude naar nieuwe waarden in stedelijke gebieden. Verdichting, verduurzaming, de dreiging van een te grote ruimtelijke uitsortering (getto’s) en andere manieren van werken in kleinere projecten – dat zijn de opgaven voor vandaag en morgen. Geboden is een meer vraaggerichte benadering, waarin beslissingen worden genomen op grond van de behoeften van de gebruikers. Projecten waarin niet alleen maar op geld wordt gestuurd, simpelweg omdat de wereld van toen niet meer bestaat.


De jury meent dat het werk van Reijndorp juist in deze veranderende context van toenemende betekenis is. Niet alleen omdat hij soepel beweegt op het snijvlak van stedenbouw, ontwerp en bestuur – een brug tussen deze invalshoeken slaat – maar vooral omdat hij het gebruik van de stad als leidend principe in het oog houdt.

In zijn werk toont Reijndorp geen nostalgische roep naar het verleden. Door het DNA van het hedendaagse stedelijke leven bloot te leggen, richt hij de blik op nieuwe netwerken in de stad. ‘Wie woont waar en waarom’, de stad als emancipatiemachine en het (veranderende) functioneren van het publiek domein zijn centrale thema’s in de studies die Reijndorp alleen en met collega’s uitvoert. Mede met alledaagse observaties – zo vindt de jury – reikt Reijndorp waardevolle instrumenten aan voor de ontwerppraktijk van architecten en vooral stedenbouwkundigen.


Essay en film ter gelegenheid van de Rotterdam Maaskantprijs 2012

Ter gelegenheid van de Rotterdam-Maaskantprijs 2012 is een essay verschenen en een film gemaakt.

Het essay is van de hand van de winnaar Arnold Reijndorp en heet De ‘Rise of the Creative Class’ en het einde van ‘Organization Man’ .


2012 Reijndorp essay
.pdf
Download PDF • 730KB

De film heet Wo ist der Altstadt en is gemaakt door Jord den Hollander. Hij doet verslag van een wandeling van Arnold Reijndorp met Ahmed Aboutaleb, voorzitter van stichting Rotterdam-Maaskant en burgemeester van Rotterdam.bottom of page