top of page
Jonge Maaskantprijs
2019

Winnaar

Donna van Milligen Bielke

Donna van Milligen Bielke

"Haar werk beweegt zich juist op het grensvlak van architectuur en de stad. Met ingenieuze precisiw verbindt Van Millegen Bielke bestaande en nieuwe structuren met elkaar. Haar heldere architectonische taal gaat terug tot de essentie zonder nostalgisch te zijn en overtuigt in het creëren van openbaarheid en mogelijkheden tot toe-eigening, wat de jury interpreteert als een inclusieve ontwerpbenadering."

Juryleden 2019

Teun van den Ende

Marijn Schenk

Paul Gerretsen

Download the jury report (NL)

Download the jury report (EN)

Het actuele architectonische discours kenmerkt zich door de oriëntatie op het object, architectuur als een volume en de stad als de collectie van deze volumes. De winnaar van de Jonge Maaskantprijs 2019 Donna van Milligen Bielke (1983) kiest voor een andere benadering. Haar werk beweegt zich juist op het grensvlak van architectuur en de stad. Of, in haar eigen woorden, over ‘vormgeven, verbinden en reageren op stedelijke weefsels’.


Met ingenieuze precisie verbindt Van Milligen Bielke bestaande en nieuwe structuren met elkaar. Daarmee laat ze nieuwe stukken stad ontstaan die niet radicaal breken met het bestaande, maar er een laag aan toevoegen. Haar heldere architectonische taal gaat terug tot de essentie zonder nostalgisch te zijn en overtuigt in het creëren van openbaarheid en mogelijkheden tot toe-eigening, wat de jury interpreteert als een inclusieve ontwerpbenadering.


Het overtuigt de jury dat in haar ontwerpen een duidelijke ambitie wordt getoond bij het vormgeven van publieke interieurs, waarmee ze zich plaatst in een klassieke Europese traditie. Hoewel de referentie naar die traditie herkenbaar is, is de toepassing van deze traditie – de Hortus Conclusus, het Forum, het werk van Sebastiano Serlio – weer nadrukkelijk van deze tijd. De jury is ervan overtuigd dat de dialoog die de ontwerpen met de bestaande architectuur en stedenbouw tradities in Nederland aangaat, de Nederlandse traditie verrijkt.


Het kan niet anders dan dat het jaar van Milligen Bielke in Rome na het winnen van de Prix de Rome in 2014, haar verder in contact heeft gebracht met de beroemde kaart die Giambattista Nolli in 1748 van deze stad maakte. De revolutionaire weergave van de stad als samenhangend systeem van openbare en publieke ruimtes inclusief de publieke ruimtes in kerken en openbare gebouwen, is onmiskenbaar herkenbaar in haar werk. Bijvoorbeeld in de winnende inzending voor de Kunstwerf Groningen. Dit ontwerp, gemaakt in samenwerking met Ard de Vries, moet een onderkomen vormen voor vier culturele gezelschappen. Door het programma rondom een gezamenlijke publieke ruimte te organiseren, wordt een binnenhof genereus gedeeld met passanten, die worden uitgenodigd binnen te lopen. Het ontwerp gaat dit jaar in uitvoering, net als een iconisch ontwerp voor een woontoren in de buurt van Amsterdam Sloterdijk.


Met deze werken en de consequente aanpak waarvan ze getuigen, toont Van Milligen

Bielke een enorm talent. Met de voordracht van Van Milligen Bielke voor de Maaskantprijs voor jonge architecten wil de jury dat talent bekronen.

bottom of page