top of page
Jonge Maaskantprijs
1999

Winnaar

Edzo Bindels, Ruurd Gietema, Arjan Klok en Henk Hartzema

Edzo Bindels, Ruurd Gietema, Arjan Klok en Henk Hartzema

“Het gelegenheidskwartet Bindels, Gietema, Hartzema en Klok heeft met veel succes vraagstukken van de ruimtelijke ordening op regionale en landelijke schaal aangepakt. Hun zoektocht naar nieuwe concepten voor de verstedelijking van Nederland heeft zijn sporen al nagelaten.”

Juryleden 1999

Kees Christiaanse

Leen van Duin

Bernard Hulsman

Readers: Sanna Schuiling & Willemijn Wilms Floet

Download the jury report (NL)

Download the jury report (EN)

De jury kent de Rotterdam-Maaskantprijs voor jonge Architecten 1999 toe aan Edzo Bindels, Ruurd Gietema, Henk Hartzema en Arjan Klok. Zij hebben zich nog niet zelfstandig gevestigd in een eigen bureau. Het is zelfs de vraag of dat in de huidige cultuur van snel wisselende coalities wel zal gebeuren. Alle vier zijn ze werkzaam bij verschillende bureaus. Daarnaast vormen ze voor prijsvragen en studieopdrachten een gelegenheidskwartet. Binnen dit werkverband verkennen ze de grenzen van de stedenbouw, niet door te koketteren met de beeldcultuur van vandaag, maar door in te spelen op veranderende condities en eigentijdse bouwopgaven.


Bindels, Gietema, Hartzema en Klok hebben geen programma in de traditionele betekenis van het woord. Elke opgave willen ze zo onbevangen mogelijk tegemoet treden en in hun werkwijze ruimte laten voor eventuele onvoorspelbare veranderingen. In zo’n benadering is geen plaats voor een (eind)beeld. Architectonische beelden kunnen zeker wervend zijn, maar steeds minder blijken ze in staat de levensvatbaarheid van bouw- en planningsprocessen van initiatief- tot uitvoeringsfase te garanderen. Als je bij deze architecten al een gemeenschappelijke noemer zou kunnen aanwijzen, dan ligt die in het streven om voor iedere opgave een helder motief te vinden.


Over de inrichting van Nederland is het kwartet radicaal, analytisch en consequent. Hun plannen voor bijvoorbeeld de Vinex-locaties in het gebied tussen Rotterdam en Den Haag, Weltevreden (een grote verscheidenheid aan woonmilieus door in te spelen op bijzondere kenmerken van het landschap), Grasstad (een strategie voor de westelijke tuinsteden in Amsterdam) en Gouden Delta (een reeks projecten die een impuls kunnen geven aan de ontwikkeling van het gebied vormen hiervan een uitstekend voorbeeld. Stuk voor stuk gaat het om verstrekkende voorstellen die een belangwekkende intellectuele bijdrage vormen aan het architectuurdebat.Het gelegenheidskwartet Bindels, Gietema, Hartzema en Klok heeft met veel succes vraagstukken van de ruimtelijke ordening op regionale en landelijke schaal aangepakt. Hun zoektocht naar nieuwe concepten voor de verstedelijking van Nederland heeft zijn sporen al nagelaten.

bottom of page