top of page
Grote Maaskantprijs
2022

Winnaar

Floris Alkemade

Floris Alkemade

“Een ‘spirituele leidsman’ die het maatschappelijk engagement bij zijn vakbroeders en -zusters heeft aangewakkerd en het contact tussen de soms verweesde architectengemeenschap en de samenleving deels heeft weten te herstellen”

Juryleden 2022

Martin van Rijn

Eva Hekkenberg

Jarrik Ouburg

Joks Janssen

Download the jury report (NL)

Download the jury report (EN)

De Grote Maaskantprijs wordt in 2022 toegekend aan architect Floris Alkemade, ex-rijksbouwmeester, voormalig partner van het bureau O.M.A en oprichter van architectenbureau FAA. De jury noemt Alkemade een ‘spirituele leidsman’ die het maatschappelijk engagement bij zijn vakgenoten aanwakkert en de architectengemeenschap weer in contact brengt met de samenleving. Als rijksbouwmeester zette hij ruimtelijke ordening en ontwerp weer op de nationale agenda. Volgens de jury opereert Alkemade in verrassende en brede coalities en weet hij een groot publiek te betrekken in het debat over de inrichting van Nederland.


Bij Floris Alkemade gaat het om verbeeldingskracht, over hoe we grote vraagstukken als klimaatverandering en de transitie van de landbouw verbinden met de leefwereld van mensen. Daarbij weet hij ons te bewegen tot zelfreflectie: wat kunnen wij zelf bijdragen aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving?


Onder architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten groeit het besef dat de publieke zaak weer voorop moet komen te staan – sociale rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid vragen dan ook onze aandacht. Daarvoor is een nadrukkelijke herziening van de ontwerpcultuur nodig. Door verbeeldingskracht kunnen ondenkbare toekomsten voorstelbaar en nastrevenswaardig worden gemaakt. De jury vindt in Floris Alkemade een boegbeeld die deze omwenteling heeft aangegrepen om op eigenzinnige manier te verkennen hoe de ontwerpwereld bijdraagt aan een rijker, hechter en schoner Nederland.

In zijn ambt als gastprofessor aan de universiteit van Gent en lector aan de Amsterdamse Academie van Bouwkunst wist hij de nieuwsgierigheid van studenten te prikkelen en stimuleert ook nu nog de kennisontwikkeling van een nieuwe generatie ontwerpers. Floris Alkemade bedient zichzelf van uiteenlopende kanalen om zijn zienswijzen en verhalen ook bij een breder publiek onder de aandacht te brengen. Hij verschijnt regelmatig in diverse media, vaak ook bij landelijke radio- en tv-programma’s, en als Zomergast bij de VPRO vertelde hij een avond lang over water, boerenland, verstedelijking en duurzame energie.


bottom of page