top of page
Grote Maaskantprijs
2004

Winnaar

geen winnaar, voordracht: het Rijksbouwmeesterschap

geen winnaar, voordracht: het Rijksbouwmeesterschap

“De kern van de grote Rotterdam-Maaskant-prijs is niet architectuur, maar architectuurreflectie.”

Juryleden 2004

Margreeth de Boer
Frank Bijdendijk
Hubert-Jan Henket
Cees Schuyt
Anna Tilroe


Reader: Mieke Dings

Download the jury report (NL)

Download the jury report (EN)

Na diverse overleggen en rijp beraad heeft het bestuur van de Stichting Rotterdam-Maaskant besloten het prijstoekenningsvoorstel van de jury 2004 niet over te nemen.Voornamelijk overwegingen van statutaire aard hebben tot dit besluit geleid. Volgens de doelstellingen moet de prijs bekronen:


  1. het manifest maken, verhelderen en versterken van de plaats die de bebouwde omgeving en de landschappelijke inrichting in het culturele en maatschappelijke leven innemen:

  2. het binnen een brede kring van gebruikers bevorderen van een meer bewuste beleving van de architectonische, stedenbouwkundige en landschappelijke vormgeving uit heden en verleden.


De kern van de grote Rotterdam-Maaskant-prijs is niet architectuur, maar architectuurreflectie. Publiceren, doceren, wetenschappelijke onderzoekingen, het voorbeeldig ontwikkelen van ideeën, en dit alles verricht op excellente wijze en met brede uitstraling, dat is het soort oeuvre waardoor iemand voor bekroning met de Rotterdam-Maaskantprijs in aanmerking komt.


Door in principe het rijksbouwmeesterschap als prijswinnaar aan te wijzen, wordt geen recht gedaan aan de primaire doelstellingen van de Rotterdam-Maaskantprijs, in termen van het langjarig persoonlijk en bijzonder communiceren over architectuur. Zelfs de nadrukkelijke personificatie van het schap in vijf, en dan nog vijf van de laatste zes functionerende bouwmeesters, leidt niet tot een overtuigend winning team dat met publiceren, doceren etc. op eenduidige wijze (als eenheid) de plaats van de bebouwde omgeving en de landschappelijke inrichting in het maatschappelijk leven op aanstekelijke wijze manifest heeft gemaakt.


De vijf hebben het rijksbouwmeesterschap ontegenzeggelijk op een unieke, hoogst persoonlijke manier ingevuld. De een meer als manager met een kantoor, de ander meer als kunstenaar met een atelier. Iedere rijksbouwmeester afzonderlijk was inspirerend op een niveau dat van professioneel hooggekwalificeerde architecten verwacht mag worden. De nu volgende rijksbouwmeester zal het ongetwijfeld ook weer, op uniek eigen wijze, voortreffelijk doen.


Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is het rijksbouwmeesterschap veranderd. Het stof is er vanaf geblazen en de meesters die sindsdien op de stoel plaats namen, waren vernieuwend, kritisch, ondernemend, creatief en communicatief. Maar het is en blijft een door de overheid gegeven instelling, die zich in de vernieuwde gedaante beijvert voor hoogwaardige 'rijks'architectuur. Dat is echter eerder een inhaalmanoeuvre dan een revolutionaire démarrage die het hele architectonische veld beroert.


Voor het bestuur van de Stichting Rotterdam-Maaskant reden om het jury-advies niet over te nemen.

bottom of page