top of page
Grote Maaskantprijs
1990

Winnaar

Gerrit Blom namens Rijkswaterstaat

Gerrit Blom namens Rijkswaterstaat

“De voorbeeldige wijze waarop Rijkswaterstaat een zo complexe maatschappelijke opgave als de waterhuishoudkundige herinrichting van de Nederlandse Delta voor een breed publiek toegankelijk maakt tot in de kern van de beslissingen.”

Juryleden 1990

Marc Dubois

Dick Frieling

Sjoerd Soeters

Pim Vermeulen

Auke van der Woud


Readers: Michelle Provoost & D'Laine Camp

Download the jury report (NL)

Download the jury report (EN)

De voorbeeldige wijze waarop Rijkswaterstaat een zo complexe maatschappelijke opgave als de waterhuishoudkundige herinrichting van de Nederlandse Delta voor een breed publiek toegankelijk maakt tot in de kern van de beslissingen, is reden deze dienst voor te dragen voor de Rotterdam-Maaskantprijs 1990.


In het perspectief van de grote ruimtelijke operatie waar Nederland blijkens de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening voor staat in de komende decennia, verdienen ruimtelijke opgaven die qua formaat met de komende ontwikkelingen zijn te vergelijken, in het bijzonder aandacht. De Deltawerken kunnen dienen als recent voorbeeld van een in ruimte en tijd omvangrijk, ingrijpend en leerzaam bouwproject.


Op zoek naar de bronnen van het waterstaatkundig ontwerpproces voeren juryleden tal van gesprekken. Wie zijn de participanten in het debat en moeten zij bekroond worden? Het besluitvormingsproces over de Deltawerken verliep ooit zo diffuus dat het onderscheid tussen gangmakers, meelopers en mensen die gewoon hun werk deden (technisch, activistisch, politiek of anderszins) niet kan worden gemaakt. Steeds meer wordt duidelijk dat het gezamenlijk leerproces in 30 jaar en de dimensie van het begrip kwaliteit centraal komen te staan.


Het creëren en in stand houden van ruimtelijke kwaliteit in een dichtbevolkt land als Nederland moet beloond worden. Niet in enkele personen maar in Rijkswaterstaat als geheel, vindt de jury. Daarbij is de leidende gedachte dat het leerproces van de Deltawerken nieuwe generaties in staat stelt lering te trekken uit de wijze waarop de ruimtelijke kwaliteit tot stand komt.


Infrastructuur behoort in een dichtbevolkt land tot de dagelijkse ervaringswereld van de mensen die er wonen. De jury eindigt zijn rapport met een wens: 'Moge de infrastructuur voor de stromen van mensen en goederen in dit land in de komende decennia eenzelfde kwaliteit krijgen als de waterstromen in de monding van Rijn, Maas en Schelde: Deltakwaliteit.'

bottom of page