top of page
Rotterdam-Maaskantprijs

De Stichting Rotterdam-Maaskant is in 1976 opgericht door de Rotterdamse architect Hugh Maaskant (1907 - 1977).

De doelstellingen van de stichting zijn:

 

  • vergroten, verhelderen en versterken van de plaats die de bebouwde omgeving en de landschappelijke inrichting in het culturele en maatschappelijke leven innemen;

  • bij een grote groep gebruikers en beschouwers bevorderen van een meer bewuste beleving van architectonische, stedenbouwkundige en landschappelijke vormgeving uit heden en verleden, zowel in het algemeen als wat Rotterdam betreft in het bijzonder.


Om dit mogelijk te maken belegde Maaskant een fonds van 1 miljoen gulden, dat door de stichting wordt beheerd. Uit dit fonds wordt, op inmiddels jaarlijkse basis, een prijs toegekend.

De Grote Maaskantprijs, voor het eerst uitgereikt in 1978, wordt toegekend aan één of meerdere personen die zich in bijzondere mate hebben onderscheiden op het terrein van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur door publicistische, onderwijs- en/of onderzoeksactiviteiten. Deze tweejaarlijkse prijs wordt in de even jaren uitgereikt en bestaat uit een geldbedrag van 25.000 euro en een oorkonde.

Sinds 1985 wordt in de oneven jaren de Jonge Maaskantprijs uitgereikt; een aanmoedigingsprijs voor jonge architecten, landschapsarchitecten of stedenbouwers van 35 jaar of jonger, waarbij het architectonisch of stedenbouwkundig werk, al dan niet uitgevoerd, voorop staat. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 5.000 euro, een oorkonde en subsidie voor een publicatie.

Het stichtingsbestuur benoemt elke editie een onafhankelijke jury die een voordracht voor een prijstoekenning doet. De voorgedragen kandidaat prijswinnaar zal moeten beantwoorden aan de doelstellingen van de stichting.

'Voor een meer bewuste beleving van de architectonische, stedenbouwkundige en landschappelijke vormgeving'

bottom of page