top of page

De Maaskant Dialogen
Veertig jaar 
Stichting Rotterdam-Maaskant:

1978-2018

In 2018 was het veertig jaar geleden dat de eerste Rotterdam-Maaskantprijs werd uitgereikt. In dit lustrumjaar startte de Stichting Rotterdam-Maaskant een reeks Maaskant Dialogen om nieuwe maatschap- pelijke opgaven met grote gevolgen voor de toekomst te verkennen. De vier dialogen over actuele thema’s als klimaatadaptatie, circulaire economie, gezondheid, nieuwe armoede, sociale tweedeling en de verande- rende verhouding tussen burger en overheid zijn gevoerd door voormalige winnaars van de Maaskantprijs en visionaire denkers.

Visie op toekomstige samenleving

De aarde is vol en verbonden, en de complexiteit van planning is daardoor enorm toegenomen. Voorheen onwrikbare waarden en rollen zijn op zijn kop gezet en de rol van ontwerpers is daardoor fundamenteel veranderd en diverser geworden. De roep om een maatschappelijke betrokkenheid van ontwerpers is echter nog steeds sterk hoorbaar, zowel met betrekking tot een rechtvaardige indeling van de samenle- ving, een bestendige voedselvoorziening, een publieke ruimte zonder uitsluitingen, klimaatbestendigheid of energietransitie, om maar enkele van die urgente actuele opgaven te benoemen. Want als het om een visie gaat op een toekomstige samenleving is het logisch dat ontwerpers daarin het voortouw nemen en het goede voorbeeld geven. En dus niet in een achterhoede trachten door te bouwen met fossiele middelen, letterlijk en figuurlijk.

Vier Maaskant Dialogen

Het bestuur van de Stichting Rotterdam-Maaskant organiseerde samen met Thijs Barendse van De Dépendance en moderator Saskia van Stein vier publieke dialogen tussen juni 2018 en juni 2019. Iedere avond werd ingeleid door Michelle Provoost, die het thema behandelde vanuit het perspectief en het tijdsgewricht van Hugh Maaskant. Ook werden twee van de dialogen georganiseerd in gebouwen ontworpen door Maaskant.

De dialogen zijn mede georganiseerd door De Dependance, De Balie en AIR Rotterdam en mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. 

De Maaskantdialogen #1

Arnold Reijndorp en Loïc Wacquant

Stedelijke marginaliteit
De Maaskantdialogen #2

Adri Duivesteijn en Beitske Boonstra

Democratisering van Architectuur
De Maaskantdialogen #3

Rem Koolhaas en Louise Fresco

Landbouw
De Maaskantdialogen #4

Dirk Sijmons en Diederik Samsom

Energie en Ruimte
bottom of page