top of page
Jonge Maaskantprijs
1995

Winnaar

Adriaan Geuze, West 8

Adriaan Geuze, West 8

“Cruciaal is dat hij scherp analyseert en bijna banale bevindingen uitwerkt tot hun uiterste consequentie, waarna banaliteit omslaat in rijkdom.”

Juryleden 1995

Ben van Berkel

Tom Maas

Bert van Meggelen

Download juryrapport (NL)

Download jury report (EN)
(if available)

De belangrijkste opgaven in Nederland voor de komende jaren zijn de grootschalige ingrepen, zoals de aanleg van de hogesnelheidslijn, de Betuwelijn, de uitbreiding van Schiphol en de bouw van Vinex-locaties. Dit zijn plannings- én ontwerpopgaven, die uitdagen na te denken in hoeverre schaal, stedenbouw en architectuur op een andere leest moeten worden geschoeid om nieuwe typologieën te ontwikkelen en een nieuwe kijk op oude begrippen als Groene Hart en Randstad te krijgen. Landschapsarchitect Adriaan Geuze manifesteert zich op dit snijpunt van ontwikkelingen en schaalniveaus.


Het onderzoek van Adriaan Geuze richt zich niet op abstracte filosofische categorieën, maar is zo radicaal mogelijk concreet. Zoals de jury het verwoordt: 'Hij brengt aan het licht hoeveel diepzinnigheid kan schuilen in eenvoud. Hij schraapt overbodige lagen als wensdromen en clichés die het zicht vertroebelen weg. Prozaïsch als een Hollandse waterstaatsingenieur gaat hij op zoek naar het antwoord en zoekt hij de confrontatie met de gevestigde orde van eigen en andere vakgebieden. Daarbij heeft hij al een indrukwekkend oeuvre op zijn naam staan, dat een impuls geeft aan andere disciplines. Daardoor stijgt het werk van Geuze ver uit boven het concrete resultaat. Cruciaal is dat hij scherp analyseert en bijna banale bevindingen uitwerkt tot hun uiterste consequentie, waarna banaliteit omslaat in rijkdom. Hij is dan ook niet alleen landschapsarchitect, maar als vormgever van de openbare ruimte tevens stedenbouwer. Ook zijn ideeën over woningtypologie tonen de poëtica van de moderniteit en vernieuwen de kijk op de omgeving.


De omvang van zijn oeuvre en zijn succes in brede kring kunnen tot de conclusie leiden dat juist Geuze geen aanmoedigingsprijs nodig heeft. De jury gelooft dat hij dan slachtoffer wordt van zijn eigen succes en zijn onbetwiste talenten. Dit miskent ook hoeveel strijd Geuze nog zal moeten voeren om zijn radicaliteit te handhaven. Om hem te steunen in zijn aanpak kan de Rotterdam-Maaskantprijs voor Jonge Architecten van doorslaggevend belang zijn.

bottom of page