top of page
Grote Maaskantprijs
2018

Winnaar

De makers van Ruimte voor de Rivier

De makers van Ruimte voor de Rivier

“Een uniek samenwerkingsprogramma, dat heeft geleid tot een veiliger land met een kwalitatief zeer hoogwaardige landschappelijke én stedelijke inrichting.”

Juryleden 2018

Henk Ovink
Thijs Barendse
Rients Dijkstra
Wim van de Donk
Petra Rutten

Download juryrapport (NL)

Download jury report (EN)
(if available)

Een collectief van twaalf ‘makers’ dat staat voor het programma Ruimte voor de Rivier wint de Grote Rotterdam-Maaskantprijs 2018. Het zijn de representanten, die staan voor een community vanuit het bedrijfsleven, nationale en regionale overheden, bewoners en andere belanghebbenden van Ruimte voor de Rivier. Een uniek samenwerkingsprogramma, dat heeft geleid tot een veiliger land met een kwalitatief zeer hoogwaardige landschappelijke én stedelijke inrichting. Elke winnaar staat voor vele collega’s en mede betrokkenen. Ruimte voor de Rivier is van iedereen, dat maakt de aanpak succesvol. De aanpak is een voorbeeld van hoe verschillende belangen en kansen elkaar hebben versterkt zodat veiligheid gecombineerd kon worden met ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid.Ruimte voor de Rivier werkt aan een veiliger rivierengebied én een aantrekkelijke leefomgeving. Met dat doel geeft het programma op ruim dertig plaatsen langs de Rijntakken – zoals de IJssel, Waal, Nederrijn en Lek – de rivier meer ruimte. Zodat vier miljoen bewoners van het rivierengebied beter beschermd zijn tegen het wassende water. Én de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied toeneemt. Het heeft ruim 30 projecten opgeleverd die in ongeveer 10 jaar werden uitgevoerd. Deze projecten zijn nu, op één na, klaar en hebben Nederland opnieuw gemaakt en heruitgevonden. De noodzakelijke aanpak van de veiligheid werd gekoppeld aan de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit, in een proces van samenwerken met alle belanghebbenden en bewoners en met de expliciete zorg voor de beleefbaarheid van deze ruimtelijke kwaliteit: Ruimte voor de Rivier is gemaakt door én voor de mensen.De ontwerp-aanpak, gebaseerd op de twee doelstellingen veiligheid en kwaliteit, maakt Ruimte voor de Rivier de winnaar en het gekozen collectief de drager van de Grote Rotterdam-Maaskant Prijs. Omdat zij staan voor die aanpak, niet alleen, maar samen en niet enkel als collectief maar als representanten van de Ruimte voor de Rivier gemeenschap. Het collectief bestaat uit 12 “makers”, ambassadeurs van deze cultuur van ruimtelijke ontwikkeling die - als persoon en als drager van hun institutionele rol binnen het collectief - voor het succes en de kracht van Ruimte voor de Rivier staan:


 • Ina Adema, van 2001 tot 2009 wethouder ruimtelijke ordening in Deventer en portefeuillehouder water binnen de VNG

 • Roelof Bleker, van 2010 tot 2018 dijkgraaf Waterschap Rivierenland

 • Ingwer de Boer, van 2006 tot 2013 Hoofdingenieur Directeur Ruimte voor de Rivier Rijkswaterstaat

 • Jos Dijkman, van 1995 tot 2005 projectleider van het onderzoek voor Ruimte voor de Rivier bij het Waterloopkundig Labaratorium (onderdeel van Deltares)

 • Jorien Douma, van 2008 tot 2016 afdelingshoofd communicatie Ruimte voor de Rivier Rijkswaterstaat

 • Regina Havinga, van 2007 tot 2017 clusterleider ruimtelijke kwaliteit bij Ruimte voor de Rivier Rijkswaterstaat

 • Nol Hooijmaijers, boer in de Overdiepse Polder

 • Robbert de Koning, van 2003 tot 2015 landschapsarchitect van 12 projecten waaronder de Ontpoldering Noordwaard

 • Niko Poolen, van 2012 tot 2016 projectmanager van Ruimte voor de Waal bij Nijmegen

 • David van Raalten, van 2011 tot 2014 Hoofd Adviesgroep Rivier & Kust en Project Manager van een aantal planstudies van de Ruimte voor de Rivier projecten bij advies- en ingenieursorganisatie Arcadis

 • Dirk Sijmons, van 2006 en 2010 voorzitter van het Kwaliteitsteam (landschapsarchitect)

 • Gert Verzijl, van 2007 tot 2017 directeur Projecten Rivieren en Dijken bij BoskalisNaast het vieren van een uniek en buitengewoon waardevol programma voor het Nederlandse landschap geeft de jury met haar keuze een belangrijk signaal af: de kracht van zo’n aanpak wordt in Nederland nog té weinig onderkend. Ruimte voor de Rivier is hét bewijs dat ruimtelijke kwaliteit geen luxe is, maar met de juiste aanpak, volharding en het borgen van de belangrijkste principes, een belangrijke waarde toevoegt aan de Nederlandse samenleving en ons landschap en de Nederlandse cultuur van leven met water duurzaam garandeert.En opnieuw staat Nederland voor een grote opgave. Het met Prinsjesdag gepresenteerde Deltaprogramma 2019 zet - met het rapport van Deltares over de mogelijke gevolgen van klimaatverandering en de zeespiegelstijging voor Nederland - de toon, en de ambitie. Meer dan ooit moeten we ons realiseren dat Nederland, gemaakt van water, een land is waar die veiligheid en kwaliteit altijd samen moeten gaan. Elke nieuwe opgave zal vanuit die dubbeldoelstelling meerwaarde opleveren voor stad en land, burger en bedrijf, rivier en kust.

bottom of page