top of page
Jonge Maaskantprijs
2013

Winnaar

Eric-Jan Pleijster, Peter Veenstra en Cees van Veeken
LOLA Landscape Architects

Eric-Jan Pleijster, Peter Veenstra en Cees van Veeken
LOLA Landscape Architects

“Zij combineren de kennis van grootschalige ecosystemen met een eigen opvatting over ruimte.”

Juryleden 2013

Alex van de Beld
Rogier van den Berg
Allard Jolles

Download juryrapport (NL)

Download jury report (EN)
(if available)

Eric-Jan Pleijster, Cees van der Veeken en Peter Veenstra, oprichters van het Rotterdamse LOLA Landscape Architects, ontvangen de Maaskantprijs voor Jonge Architecten, omdat zij met hun ontwerpen op een eigen wijze vorm weten te geven aan sublieme ervaringen in de stad en het landschap. Zij combineren de kennis van grootschalige ecosystemen met een eigen opvatting over ruimte. De jury ontwaarde in hun werk een aanstekelijke Nieuwe Romantiek waarin de menselijke ervaring centraal staat. LOLA heeft als collectief alles in huis dat nodig is om in deze tijd te kunnen functioneren: enerzijds vakkennis en anderzijds een open houding die het mogelijk maakt samenwerkingen met andere specialisten aan te gaan. De Dwaalster in Groot Vijversburg die LOLA in een dergelijke samenwerking ontwierp, werd eerder opgenomen in het jaarboek voor stedenbouw en landschapsarchitectuur 2012 en zal naar verwachting in 2014 worden opgeleverd.


Sinds de oprichting in 2006, werkt LOLA landscape architects (LOst LAndscapes) zowel aan conceptuele als aan uitvoeringsgerichte projecten in de binnenstad, de stadsrand en het buitengebied. Aanvullend daarop en interactie daarmee, beweegt LOLA ook in het onderzoeks- en onderwijsveld. Opdrachtgevers zijn overheden, projectontwikkelaars en maatschappelijke organisaties.

bottom of page