top of page
Jonge Maaskantprijs
2003

Winnaar

Johan Anrys, Freek Persyn en Peter Swinnen, 51N4E Space Producers

Johan Anrys, Freek Persyn en Peter Swinnen, 51N4E Space Producers

“Zij maken geen onderscheid tussen high-culture en low-culture, álles is culture.”

Juryleden 2003

Jan Bruggemans
Sjoerd Cusveller
Rob Docter

Download juryrapport (NL)

Download jury report (EN)
(if available)

Het in Brussel gevestigde groepsbureau 51N4E Space Producers, gestart in 2000 en bestaande uit Johan Anrys, Freek Persyn en Peter Swinnen, onderscheidt zich op bijzondere wijze. Ze zijn resoluut op zoek naar nieuwe invalshoeken, die de architectuur kan bevrijden uit haar door cliché’s verkrampte houding. Ze zoeken naar slimme vormen van meervoudig ruimtegebruik en nieuwe functioneel-ruimtelijke verbanden. Ook hun ideeën en inzichten bundelen ze succesvol tot een geheel dat meer is dan de som der delen. Ze kiezen een anonieme naamgeving voor hun samenwerkingsverband, verwijzend naar de coördinaten van Brussel, hun vestigingsplaats.


51N4E Space Producers stelt zich scherp, kritisch en actief op binnen het veelzijdige domein van de architectuur. Hun attitude is inspirerend, professioneel en consequent. De wijze waarop zij hun werk regelmatig verantwoorden in publikaties en lezingen zien zij als vorm van permanente kwaliteitszorg. Bijzondere waardering heeft de jury ook voor de emancipatie van het banale die uit het werk van 51N4E spreekt. Zij maken geen onderscheid tussen high-culture en low-culture, álles is culture. Het alledaagse, hoe onbeduidend ook, wordt niet zonder meer als gegeven aangenomen, maar vormt voortdurend een onderwerp van kritische beschouwing, analyse en ontwerp. Met de in de huidige conjunctuur toenemende rol van de particuliere sector en steeds verdere terugtreding van de overheid bij ruimtelijke inrichtingsvraagstukken blijkt dat een progressieve en productieve stellingname.Bewonderenswaardig is dat 51N4E op alle niveaus een hoge kwaliteit weet te realiseren, in weerwil van een weerbarstig architectuurklimaat in België, dat een veel minder stimulerende infrastructuur heeft dan Nederland.

bottom of page