top of page
Jonge Maaskantprijs
2011

Winnaar

Nanne de Ru, Powerhouse Company

Nanne de Ru, Powerhouse Company

“Nanne de Ru blijkt in staat een brede vakopvatting te combineren met een expliciete en overtuigende ontwerp- en zeggingskracht op de verschillende deelterreinen waarop hij zich begeeft.”

Juryleden 2011

Anna Vos
Don Murphy
Chris van Langen

reader:
Willemijn Lofvers

Download juryrapport (NL)

Download jury report (EN)
(if available)

Nanne de Ru is, samen met Charles Bessard, oprichter en partner van Powerhouse Company, dat actief is op het terrein van architectuur, stedenbouw en onderzoek. Hij is in de eerste plaats ontwerper van een breed palet aan opgaven – van meubilair, interieurs, villa’s, woningbouw, kantoren en publieke gebouwen tot stedenbouwkundige projecten – maar doet ook veel onderzoek, publiceert veelvuldig en doceert met grote regelmaat in binnen- en buitenland.


De jury is zeer onder de indruk van zijn rijke, evenwichtige en op een brede architectuuropvatting gestoelde ontwerpproductie. Hij blijkt in staat deze brede vakopvatting te combineren met een expliciete en overtuigende ontwerp- en zeggingskracht op de verschillende deelterreinen waarop hij zich begeeft. De Ru heeft daarin een voor zijn leeftijd onwaarschijnlijke balans gevonden tussen het brede perspectief en de focus. Hiermee is hij een voorbeeld en inspiratiebron voor zijn generatiegenoten.


Aan de basis van het ontwerp- en ontwerpgerelateerde werk van De Ru staat een hecht geloof in en een enorme beheersing van het architectonisch ontwerpvakmanschap. Dit vakmanschap is geworteld in de rijke traditie van de architectuur. De jury vindt het bewonderenswaardig dat hij op jonge leeftijd al in staat blijkt een brug te slaan tussen twee, in het actuele vakdebat veelal onverenigbare vakopvattingen: enerzijds de hernieuwde aandacht voor de ambachtelijke kant van het vak en anderzijds een meer theoretische en conceptuele benadering.


De volwassenheid van het ontwerpvakmanschap van De Ru komt duidelijk tot uiting in Villa 1, één van zijn eerste gerealiseerde gebouwen. Imponerende schoonheid en ruimtelijke rijkdom maakten Villa 1 al bij oplevering een klassieker. Ook de Ru’s overige ontwerpen – waarvan een deel inmiddels in uitvoering is – en onderzoeksactiviteiten geven blijk van een rijpe balans tussen breedte en diepgang. Zijn onderzoekswerkzaamheden richten zich vaak op de condities waarbinnen architectuur en stedenbouw zich heden ten dage geplaatst zien. De Ru’s prikkelende stellingname is dat het verwerven van inzicht in, een helder bewustzijn van en een nuchtere verhouding tot de actuele maatschappelijke condities een cruciale voorwaarde is om het ontwerpvakmanschap te positioneren en te ontwikkelen.

bottom of page