top of page
Jonge Maaskantprijs
2021

Winnaar

Raoul Vleugels en Niels Groeneveld

Raoul Vleugels en Niels Groeneveld

“Werkstatt – dat letterlijk werkplaats betekent – is een van de weinige architectenbureaus waar met fysieke modellen de technische en architectonische eigenschappen van materiaal wordt onderzocht en uitgeprobeerd. Het werken met de handen is een belangrijk onderdeel van het ontwerpproces. Werkstatt heeft een voorliefde voor biobased materialen als hout en kalkhennep die het liefst uit de directe omgeving komen en combineert dat met gestandaardiseerde bouwproducten. De werkwijze van Werkstatt geeft een basis om dwingende conventionele bouwregelgeving te bevragen en een weerwoord te bieden. Hun eerste gezamenlijke project Het Kalkhennephuis in Oudega is daar een goed voorbeeld van.”

Juryleden 2021

Najah Aouaki 

(Aouaki Concepts)

Marius Grootveld 

(Veldwerk Architecten)

Madeleine Maaskant 

(directeur Academie van Bouwkunst Amsterdam) 

Reader: Elsbeth Ronner 

(Lilith Ronner van Hooijdonk)

Download juryrapport (NL)

Download jury report (EN)
(if available)

De winnaars van de Jonge Maaskantprijs 2021 zijn architecten Raoul Vleugels en Niels Groeneveld. Volgens de jury tonen de partnerarchitecten van bureau Werkstatt uit Eindhoven zich koplopers in ecologisch en sociaaleconomisch bouwen. Een low tech benadering met grote impact op lokale economieën, maatschappij, klimaat en wooncomfort. Ze laten onbetwiste architectonische kwaliteit zien en uit hun zintuigelijke manier van bouwen spreekt een eigenzinnig idioom. Die taal getuigt van gevoel voor architectuur en esthetiek en van doortimmerde technische kennis.

Niels Groeneveld (27 september 1985) studeerde in 2012 cum laude af als architect aan de Technische Universiteit Eindhoven. Na zijn studie werkte hij bij Paul de Ruiter Architecten.

Niels: “Ik was al vroeg met het duurzaamheidsvraagstuk bezig. Veel oplossingen worden gezocht in de installatietechniek, maar natuurlijke materialen bieden ook interessante antwoorden. Daarnaast voelt een houten huis anders aan dan een stenen huis. Aspecten als luchtvochtigheid en geur zijn ook belangrijk. Ik noem dat een multi-zintuigelijke benadering van bouwen. Met onze hands-on benadering proberen we die zintuigelijke kwaliteiten door middel van modellen zichtbaar te maken. Het is onze missie én ideologie om met gezond en natuurlijk bouwen een groot publiek te bereiken.”

Raoul Vleugels (12 april 1985) studeerde in 2011 cum laude af als architect aan de Technische Universiteit Eindhoven. Daarna werkte hij bij bureaus in binnen- en buitenland, waaronder Peter Zumthor in Zwitserland, Happel Cornelisse Verhoeven in Rotterdam en als restauratie-architect bij Laugs Bouwmeesters in Maastricht. Raoul: “Eind van dit jaar begint de bouw van het cpo-project meer&deel in Eindhoven. Daarin komt veel samen wat wij voorstaan met Werkstatt: innovatieve bouwsystemen waarbij we traditionele bouwproducten ook toepassen. Bouwen met hout kán kostenefficiënt, dat gaan we met meer&deel bewijzen. We betrekken toekomstige bewoners volledig in het bouw- en keuzeproces.”

In het licht van de klimaatcrisis en de grote vraag naar woningen bieden de werkwijze en de projecten van Werkstatt inspiratie. De projecten zijn een verwezenlijking van een brede aanpak waarin architectuur, ecologie, sociale democratische praktijken samenkomen en elkaar versterken om de nijpende maatschappelijke vragen te beantwoorden.

Werkstatt is een belangrijke schakel in de Eindhovense ontwerpgemeenschap en deelt ideeën en kennis met andere ontwerpers, universiteiten en bouwacademies. Beide partners doceren aan de TU Eindhoven, TU Delft en de Academie van Bouwkunst Amsterdam.

bottom of page